top of page

การดูแลและ สนับสนุน

การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะในที่ที่มีภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ พรีไซส์ลี่จึงจัดทำบริการพิเศษในรูปแบบของหน่วยงานภายนอกที่จะช่วยทำสนับสนุนให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้น

การดูแลโซเชียลมีเดีย

การเขียนคอนเท้นท์และตอบคำถามคือบริการหลักของเรา ซึ่งพรีไซส์ลี่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต หรือนำข้อมูลที่ทางลูกค้ามีให้มาสรุปเป็นบทความสั้นๆ ที่แม่นยำและน่าสนใจ อีกทั้งเรายังปรับคอนเท้นท์ให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียแต่ละชนิด ซึ่งทางเรารับดูแล  Facebook, Instagram, LINE@, Twitter และ LinkedIn ให้กับทางลูกค้า จุดเด่นของเราคือความแม่นยำของข้อมูล ความเสมอต้นเสมอปลายในการโพสท์ การเขียนซึ่งคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรม และความสามารถทางด้านภาษาที่ทำให้เราสามารถดูแลโซเชียลมีเดียของคุณได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดูแลการผลิตโฆษณา

เราสามารถใช้คอนเนคชั่นที่มีในการทำโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า โดยดูแลตั้งแต่การรวบรวมทีมงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งการนำเสนอไอเดีย การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายทำและการตัดต่อ โดยเราสามารถทำได้ทั้งโฆษณาทางทีวีและออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ที่ดูแลการผลิตโฆษณายังมีประสบการณ์ในการถ่ายทำทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย เราจึงสามารถดูแลและจัดการการผลิตโฆษณาของลูกค้าได้ในระดับสากล

bottom of page