top of page

การติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าเพื่อทำธุรกิจร่วมกันหรือขยายกิจการไปยังต่างประเทศอาจมีอุปสรรค ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของการทำงาน พรีไซส์ลี่จึงมีบริการแบบครบวงจรที่สามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยความสามารถทางด้านภาษา ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงความรู้ทางด้านการเดินทางในแต่ละพื้นที่

ติดต่อนัดหมาย

การติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจนั้นสามารถทำได้ 2 ทาง

1. ลูกค้าเป็นผู้นำรายชื่อของคู่ค้าทางธุรกิจที่สนใจติดต่อมาให้กับทางเรา

2. ทางพรีไซส์ลี่จะเป็นผู้ช่วยในการค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมให้กับคุณ โดยจะค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแต่ละบริษัทเพื่อช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการประชุม

การติดต่อทางโทรศัพท์ในแถบเอเซียมักจะได้ผลดีกว่าทางอีเมล โดยส่วนมากผู้ที่ถูกติดต่อจะขอกำหนดการที่ชัดเจนเพื่อทำการตัดสินใจ แต่เนื่องจากวัฒนธรรมในประเทศแถบเอเซียมีบริบทที่สูง (high context culture) จึงต้องมีการตีความในคำตอบที่ได้รับ โดยเฉพาะการปฏิเสธซึ่งจะใช้การสื่อสารทางอ้อมเพื่อไม่ทำให้ฝ่ายที่ติดต่อไปรู้สึก "เสียหน้า" คำตอบโดยส่วนใหญ่จึงใช้เวลาและจำเป็นต้องใช้การโทรเพื่อติดตามเป็นระยะ  ทางพรีไซส์ลี่จะเป็นผู้จัดการทั้งหมด และจะรายงานให้ทางคุณได้ทราบถึงผลการติดต่อและกำหนดการโดยรวม

วางแผนการเดินทาง

เราให้ความสำคัญกับเวลาในแต่ละช่วงของวันเพราะมีผลต่อวิธีและเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางเพื่อไปให้ถึงที่นัดหมายได้ตรงเวลา ดังนั้นก่อนทำการติดต่อแต่ละครั้งเราจะค้นคว้าที่ตั้งของบริษัทเพื่อช่วยวางแผนการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการประชุมในแต่ละวันจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เราได้ทำการนัดไว้ ทำให้บรรยากาศในการเจรจาธุรกิจเป็นไปในแง่บวกและราบรื่นขึ้น

 

เราสามารถแนะนำโรงแรม ร้านอาหารและบริการอื่นๆ ทำให้คุณได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและมุมมองของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ อีกด้วย

การดำเนินงาน

กำหนดการจะถูกสรุปก่อนถึงวันเดินทางจริง ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลในส่วนนั้นล่วงหน้า ทั้งนี้อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เราจึงให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในแผนการเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการวางแผนการเดินทางจึงมีมากกว่าหนึ่งทางเลือกเสมอ เพื่อให้ผลลัพธ์ในงานของคุณออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำหน้าที่ล่ามในที่ประชุม

ภาษาและการวางตัวเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพราะการสื่อสารต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีส่วนกำหนดการวางตัวและมารยาททางสังคมซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่  เนื่องจากพรีไซส์ลี่มีความสามารถในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เราจึงสามารถแนะนำคุณได้ เรายังทำหน้าที่ล่ามในที่ประชุมเพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น และช่วยลดความกดดันในการสนทนาอีกด้วย

bottom of page